File: bp-settings/bp-settings-template.php
Description
bp_settings_root_slug()

Output the settings component root slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:44

bp_get_settings_root_slug()

Return the settings component root slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:54

bp_get_settings_root_slug

Filters the Settings component root slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:63

bp_settings_pending_email_notice()

Add the ‘pending email change’ message to the settings page.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:71

bp_settings_slug()

Output the settings component slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:17

bp_get_settings_slug()

Return the settings component slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:27

bp_get_settings_slug

Filters the Settings component slug.

Source: bp-settings/bp-settings-template.php:36